is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ap weiken dag de wederzijdsclre cessien hebben plaats gehad; terwijl het bepaalde bij art, 7 van het gemeld besluit d-sze fs uitvoering zal erlangen, ten opzigte van alle burgerlijke handelingen, overeenkomsten, testamenten of andere akten, kracht hebbende van uitei> sten wil, welke binnen de voorsz, plaatsen endis'.rikten mogten zijn gemaakt en aangegaan vóór middernacht van gemelden ïsten Maart dezes jaars; mitsgaders ten opzigte van alle nalatenschappen en erfenissen ab intestato , herkomstig van personen , aldaar vóór dat tijdstip overleden, en van alle zaken onmiddellijk voortvloeiende uit handelingen of oorzaken, anterieur aan middernacht van voornoemden xslen Maart.

3. Onze Ministers van Justitie en van Binnenlaiidschs Zaken zijn belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het staatsblad geplaatst en behoorlijk afgekondigd zal worden.

Gegeven te Brussel den gden Mei des jaars 1817 3 het vierde van Onze regering.

(Geteelcend) WILLEM.

Van wege den Koning j

QGeteekend~)

A. R. FAX.CK,