is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

( Nli'") B E S 'L ( I T van clen \§den M<t i 1817, waarbij de invoer van Siagt~ vee, tfedur.ertde zes maanden, vrij— gcjleid wordt van regleri. .

Wij WILLEM, hij du gratie GODS, Komim

bir (vlu erunden, pbins vam ob a fi je - nassau , Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Gezien dc voordragt van Ouzen Minister van Binnenlanusche Zaten, omtrent de maatregelen welke zouden, kunnen genomen worden om aan de , in meest slle provinciën , hcerscheride behoefte van Rundvee t« gemoet te komsn, en aan de ingezeienen de gelegenheid te ver-? schaffen vaa zich , tegen matige prijzen, van vieesch te

voorzien; i■,

Gelet op hoÉ advies van den Raad van State;

>' J! i : j<' I ■: < 1

Hebben goedgevonden en ve?si«»n het volgende vast

te stellen, zoo als zulks wordt vastgesteld bij deze:

'

Art. 1, Gedurende zes aehtersen volgende maanden, t# beginnen met cleri eersten Juni dezes iaars, zal het vrijstaan om alle soort van Rundvee , het zij groot of

klein*