is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tleiing te Amsterdam vereenigen, om te raadplegen over de gemeenschappelijke belangen.

8. De Secretaris der Presidiale Kamer zal, als zoodanig , bij de AJgemeene Vergadering fungeren.

Lasten en bevelen dat deze in het staatsblad zal worden geïnsereerd, en dat alle ministeriële departementen en autoriteiten, kollegien en ambtenaren aan de naauwkeurige uitvoering de iias.d zullen houden.

I

• •

Gegeven in 's Gravenhrge, den ïgden December dcü jaars i5Ji7, het vijfde O. .er regering.

(Geteekend) WILLEM.

Van wege den Koning, ( Qelcdend ) A. 11. FALCK.