is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te ger.nge hoeveelheid afgeleverd wordt,' om credict voor den impost te kunnen erlangen, zal, ten einde uit het entrepot te kunnen worden afgeleverd , alvorens behoorlijk moeten worden verimpost ten kantore van den ontvanger, in wiens gemeente het entrepöt geleden is.

De verimposting zal moeten plaats hebben op dera voet van dien, omschreven in het 19de art. en de daarvan te verleenene kwitantie nevens het rccu des entreposeursart. 3o vermeld, de aanvrage moeten vergezellen , ten einde de kwitantie den belanghebbenden zoude kunnen worden teruggegeven, afgeteekend door den opziener des entrepots eu deze het reen, gekwiteerd door den gedebi teerden, tot zijne verantwoording bij de aanvrage zoude kunnen bewaren; geene veiimpostingen van in entrepot gelegd zout of pekel, zullen toegelaten worden beneden de vijf duizend ponden, dat is 24j>o,5o kilogrammen zout, of vijftien okshoofden, dat is 55 hectoliters pekel , ten zij wanneer zulks het restant eener partij zoude mogen uitmaken.

Art. 4o.

Vervoer van de eene plaats van het Rijk naar de andere over zee.

Voor zoo verre men verkiezen mogt het zout of de pekel van de eene plaats van het Rijk naar de andereover zee te vervoeren, zal, ten aanzien van het ongeraffineerd zout ol de pekel, de afschrijving even als bij gewone

uit-