is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij gelijkheid van ruimte of mindere ruimte van gene , met of beneden deze, zal de misslag onder de OYti'trtdiiigen der vierde klasse gerangschikt rvoidea.

Art. i6„.

V erzamelings-kuipen.

De kuipen die in sommige provinciën des Rijks gebezigd worden, om het beslag of de gegiste specien te Vereenigen , alvorens op de rouwketels geladen te worden , zullen niet kunnen toegelaten worden, ten zij dezelve begrepen worden onder de aangifte der overige btslagbakken.

Art. 164.

Vergunning tot gebruik van gisttobben of gislbakken.

Aan de branders wordt het bezigen van zoogenaamde gisttobben of gistbakkeri vergund.

Deze gisttobben of gistbakken zullen bij derzelver aanschaffing op gelijken voet moeten worden aangegeven , als ten aanzien der beslagbakken bij het ode artikel dezer wet is voorgeschreven.

Dezelve zullen op gelijken voet geverifieerd, gemeten ,