is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4*. Dat aHes met het biljet overeenkomstig zijnde bevonden, de vochten bij den nieuwen verkrijger zullen worden opgeslagen, en hij voor dezelve als buitenlandsehe vochten worden gedebiteerd, onder korting, van één guldeu en tien cents, do toi van 64 stoopen, of zeventig cents het hectoliter.

Art. 8i.

Derde wijze van aanzuivering.

De aziinfabrikanten of trafikanten, verlangende azijnen voor negotie naar buiten 'slands te verzanden, zullen, ter bekoming van afschrijving van den iihpoit, bij de fabrikagie der azijnen verschuldigd geworden, zich in allen deele moeten gedragen naar de wet op den uitvoer van impost onderworpen specien, naar buiten het Rijk vastgesteld.

Onder de azijnen voor welke afschrijving verleend wordt, zijn niet begrepen eenige azijnen welke in eece mindere partij dan van vijf en twintig tonnen, dat is s 38,8 hectoliters , of daarmede gelijkstaande hoeveslheid in kruiken of flesscihen wordt uitgevoerd, ook niet de zoodanige welke strekken moeten om aan boord der schapen verbruikt te worden.

De afschrij ving zal verleend worden ten beloope van één gulden tien cents per ton, of zeventig cents het hectoliter, dewelke, in maniere als boven zal worden uitgevoerd, doch de aziinfabrikmt of trafikant geene verdere afschrijving van impost bekomeia, dan het nog

open-