is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 60.

Proces-verbaal.

Om dit geregeld en met orde te doeu, zullen de faeikeurdars op heeter daad, immers zoo spoedig mogelijk na de bekeuring, van hunne bevinding een naauwkeurig relaas of proces-verbaal opmaken.

Wanneer de bekeurd» bij de bekeuring tegenwoordig, of in de gemeente waar dezelve geschiedt, woonachtig is, zal hij moetan worden uitgenoodigd , om bij de opmaking van het proces-verbaal tegenwoordig t» zijn, en hetzelve te teekenen;

Doch wanneer hij afwezend, of niet in de gemeente woonachtig is, of ook wanneer goederen van onbekende woid< n aaij gehaald , welke dezelve hebben verlaten, of zich met de vlugt gered, zal een afschrft van het proces verbaal, binnen vier en twint:g uren na derzelver registratie, ten Raadhuize of bij den Voorzitter van het b-stuur der gemeente, in welke de bekeuring geschied is, moeten worden gedeponeerd.

Art, 61.

Voorschriften in acht fe nemen bij het •priglcri van het proces-verbaal.

}ïet proces-verbaal zal vopr den Vrederegter moeiep worden beëedigd door de beambten of attestanten, en vervolgens geregistreerd binnen de acht en veertig

uren