is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

van

HET KONINGRIJK DER N EDERLANDEH.

(N°. 19.) BESLUIT van den HJlen April 1818,

houdende aanwijzing van Jleerebanp-n in de Directie d»r In- en Uitgaande Regten te L u I K,

ï>

Wij WILLEM, bij de gratir GODS, Koning der Ne»krea.nde>j , Prins van Oranje - Nassau , Ghoot-Hkrtog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Op het rapport van Onzen Staatsraad, DirecteurGeneraal der in- en uitgaande legten en accijnsen, van den Solt en Maart 1818, n°. i4;

Hebben besloten en besluiten s

Bij ampliatie. van Ons besluit van den i4den November 1816, (staatsblad n°. 62 en journal officiel nu. 67,) art. 3, worden als publieke lieerebanen in de Directïc der in- en uitgaande regten te Luik aangewezen :

e. De weg van Gelder door bet Pruissisch dorp fT^albroeJo, passerende over de brug van ótraaItn, waar en op Aan ten.

b. D*