is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

( N . 4^.) BESLUITvandeni3ieaDecember 1818, houdende intrekking van de regtbank. van koophandel te arnhem.

Wij, WILLEM, bij de gratie GODS, Koning der Nederlanden, Prins tan Oranje-Nassau, Groot-Hertog yan Luxemburg, enz., enz., enz.

Gezien art. 6i5, 64o en 64i van het Wetboek van Koophandel ;

Op de voordragt van Onzen Minister van Justitie 5

Hebben besloten en besluiten :

Art. I. De Regtbank van koophandel, gevestigd te Arnhem, welke, ten gevolge en naar aanleiding van art. 615 van het etboek van koophandel, bij een reglement van openbare Administratie is ingesteld, wordt met den isten Februari 1819 ingetrokken; op welk tijdstip gevolgelijk de