is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 52.

Deze aangifte zal moeien inhouden :

i°. De namen der schepen en van de schippers, door welke de goederen zijn aangebragt ;

2°. De opgave van de plaats of het land, van waar de goederen zijn aangebragt;

3°. Eene juiste specificatie van de goederen onder derzelver ware of eigene benaming, al waren dezelve onder eene generale post of benaming begrepen;

4°. De merken, waar mede elk stuk , baal, pak, ton, mand of kas is geteekend;

5°. De kwantiteit of het getal derzelve stukkeft, met onderscheiding der halve, kwarten of andere gedeelten, met uitdrukking van het gewigt, de ellemaat ot maat der goederen, naar iedere soort, en eindelijk;

6°. De waarde der goederen, berekend volgens den loopenden prijs'hier te lande bij het doen der. aangeving.

Art. 55.

Het paspoort vau betaling zal aan daartoe speciaal gedesigneerde ambtenaren worden afgegeven, om de recherche en visitatie op de aldus aangegeven goederen te doen.

Art. 54.

Het ^al den aangever vrij staan , zijne aangifte te redresseren, zoo in de kwantiteit als waarde, zoo lang liet paspoort aan de ccmniiscn niet zal zij 11 overgegeven.

\