is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 208.

*

De gepermitteerde goederen zullen niet worden verkocht, dan onder betaling van de regten , met welke zij op het inkomen zijn bezwaard, en de ten invoer verboden goederen, niet dan onder voorwaarde, dat zij naar buiten 'slaiids zullen worden uitgevoerd.

De verkoop zal in allen gevalle publiek moeten geschieden.

Art. 209.

De opbrengst van den verkoop zal gedurende een jaar gedeponeerd blijven, ten einde binnen dien tijd, tegen betaling der kosten, te worden uitgekeerd aan diegenen, welke bewijzen zullen tot de goederen te zijn geregtigd.

Art. 210.

Bijaldien voorschreven opbrengst, binnen den tijd van een jaar 11a den verkoop, niet is gereclameerd, zal dezelve definitivelijk voor 's Pujks kas verkregen worden.

Art. 2ir.

I

Wanneer ouder de goederen, in dit Hoofdstuk vermeld, sommige mogten gevonden wordeu, welke aan een onmiddellijk of spoedig bederf onderhevig zijn, zal de Directeur den publiekeu verkoop, ua voorafgaande autorisatie , te verleenen op den voet artikel 207 vermeld, onmiddellijk kunnen ordonneren.