is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eilanden zullen als onvrij territoir worden beschouwd en behandeld.

Art. 215.

Aan de- landgrenzen zullen twee liuien het onvrije territoir insluiten; de eene zal loopen langs de uiterste grenzen van het Rijk, en de grens/inie worden genoemd; de andere zal bij een afzonderlijk reglement van punt tot punt worden aangewezen, binnenwaarts, op den afslaud van omtrent 5.5oo ellen vau de grenslinie, naar mate van locale omstandigheden, zullende deze laatste de binnenlinie uitmaken.

Art. 2x6.

Besloten steden en forten, langs oftusschen de linie gelegen, zullen beschouwd worden als vrij territoir, voor zoa ver kantoren der Iu- en Uitgaande regten en der Accijnsen , in dezelve gevestigd zijn.

Art. 217.

Andere belangrijke gemeenten zullen door Ons met voorschreven besloten steden, en forten kunnen worden gelijk gesteld, behoudens hel jnstificereu vau den in- en uitslag en bet houden van registers, voor zoo ver de ingezetenen op de linie daartoe verpligt zijn-

Art. 218.

Daarentegen zullen de Zuiderzee, met de eilanden 111 dezelve gelegen de Wester-Schelde tot Bath, het Haringvliet tot aan het eiland de Tien-gemeten; de beneden- of nieuwe Maas, tot Vlaar dingen, en de boven-Maas, van Mooktot Berg, ouder onvrij Territoir worden begrepen -t doch onder