is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. Producten van den grond, die, van de akkers, naar de schuren overgaan , en vqorts uit dezelve geleverd en lei molen of ter markt gebragt of daarvan terug gevoerd worden, alsmede alle mest-specien.

c. Aan de zeezijde, alle de goederen , w-elke tusscben zoiis op- en ondergang vervoerd worden, in zoodanige hoeveelheid, dat het Uitgaande of Inkomend Regt, dat van beide het hoogste is, f 3- of minder zoude beloopen > mitsgaders alle paarden, runderen, schapen en ander vee , met uitzondering echter van de specien onder litter a opgenoemd, wanneer dezelve ingrootere hoeveelheid, dan daarbij is uilgedrukt, vervoerd worden.

Art. 224.

Specien, voor welke crediet voor den impost wordt gegeven ; manufacturen, welke op het inkomen naar de waarde met 8 p.Ct. of meer zijn belast, mitsgaders witte en gedrukte 'katoenen, lijuwaten, en eindelijk goederen, op den invoer verboden, vermogen nimmer van de grensliuie. naar de binnenlinie te worden vervoerd, ten zij in de volgende gevallen:

a. Van gewettigden invoer langs dc gewone heerbanen.

b. Van verhuizing.

c. Dat de vervoer geschiede uit de besloten steden en forten, artikel 316 gemeld.

d. Met betrekking tot specien, voor welke crediet voor den impost gegeven wordt, dal de vervoer geschiede door fa~ bi'ickanten en trafiekanten, van specien door hen gefabriceerd, ol door geadmitteerde handelaars in die specien, v. elke worden vervperd.