is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.Bijaldien de eigenaar of die hem vertegenwoordigt, zich niet aanmeldt tot de ontvangst der penningen, zal de benaderaar dezelve onder den ontvanger, voor rekening en risico van den eigenaar, deponeren.

Art. 290.

I11 het geval eener toegewezene benadering, zullen de betaalde regten door den benaderaar aan den benaderden worden terug gegeven, en de benaderaar geheel treden in de plaats van den benaderden , en mitsdien gehouden zijn, vóór de aanvaarding der goederen, eene verhoogde aangifte en betaling der regten te doen ; teil ware goederen, tot uitvoer bestemd, tengevolge der benadering, binnen 'slands mogten verblijven.

Art. 291.

De benaderaars zullen geenerleije schikkingen mogen treffen uoch in onderhandeling "treden, om van de benadering aftezien, vóór dat dezelve aan hen door den Directeur zal zijn toegewezen; doch het zal hun vrijstaan , 11a de toewijzing, over de benaderde goederen naar welgevallen te beschikken en deswegeais zelfs met den vorigen eigenaar schikkingen te treffen.

Art. 292,

Wanneer, bij opening en inventarisatie van benaderde goederen , bevonden wordt, dat de eene soort van goederen voor de andere is aangegeven , of dat in de quantiteit is gefraudeerd, zal de benadering worden ontzegd, en, ten