is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanzien der goederen worden gehandeld, zoo als omtrent het geval van frauduleuse aangifte is bepaald.

Art. 2g3.

Bijaldien meerder mogt zijn aangegeven dan bevonden wordt, blijft de benadering in stand ; doch zal de benaderaar volstaan met de betaling in evenredigheid van de goederen , welke zullen gevonden zijn.

NEGENTIENDE HOOFDSTUK. Van Boeten en Straffen.

Art. 2g4»

De overtredingen dezer wet verdeeleu zich in vier soorten, te weten :

i°. Openlijk geweld, beleediging , ge weldadigheid en molest of toebrenging van schade. ■

2°. De overtredingen , welke vergezeld gaan van verkorting van 'sRijks inkomsten , of van pogingen om dezelve te verkorten.

3°. Diegenen, waarbij formaliteiten verzuimd worden, ■welke tot benadeeling van's Rijks inkomsten zouden kunnen aanleiding geven; doch zonder dat het oogmerk om te frauderen kunne worden vermoed.

4°. De zoodanigen, waarbij formaliteiten zijn verzuimd, welke slechts van invloed kunnen zijn op de goede orde ui de Administratie.