is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ön van de kleine Oost, gelijk mede van Frankrijk, langs de rivieren , 6 per cent;

Komende van Frankrijk ter zee, of van andere landen, langs den Rijn en Waal, 12 per cent;

En komende van alle verder afgelegene andere plaatsen , 14 per cent;

Eindelijk, zonder onderscheid van plaatsen van waar inkomen : van traan, 12 per cent, en van walvisclispek, 6 per cent.

X.

_ Ingevalle inkomende natte wareü op de reize zoodanige lekkage mogten hebben ondergaan, dat de aangever of koopman niet te vreden ware met het gene is toegestaan voor lekkage aftetrekken , zal het hem vrijstaan de betaling der Regten te doen, naar de wezenlijke kwantiteit, die bevonden zal worden, bij de roeijing, door beëedigde personen te doen , ten koste van den aangever.

XI.

i Goederen van nederlandschen oorsprong , voor welke al- zoodanig bij het Tarief geene inkomende regten zijn uitgedrukt, zullen, wanneer dezelve, eerst uitgevoerd zijnde, naderhand wederom worden ingevoerd, aan dezelfde regten onderworpen zijn , welke van de vreemde voortbrengsel en van gelijke soort moeten geheven worden ; ten ware dezelve op Onze autorisatie van de inkomende regten voorden vrijgesteld.