is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I Bijlage tót het Jtaatiblad N° 19.

DRUKFEILEN welke in het Tarief der Inkomende en Uitgaande Piegten, zijn ingeslopen en zullen behooren te worden hersteld als volgt:

BI. 10 en 11., Keulsciie aarde , het waagregt, ad 33 cents, behoort bij Keulsche aarde en niet bij Potaarde.

» l4 (!nder«nvoijen) Ij(lllli , loCS ! BandllOUt.

» 18 en 19... Cauris , het waagregt, ad 33 cents, behoort bij Cauris en niet bij Chocolade. '

» 24 Phijsique instrumenten , lees : Phij-

sisclie instrumenten.

— Flesschen en kelderflesschen, de woor¬

den per 100 stuks, moeten staan achter flesschen en kelder flesschen, en niet bij drinkglazen en ander glaswerk.

» 26 Goud en zilver, geslagen en boekjes,

lees : in boekjes. «

» 28 Gierst, hier achter moet staan , in de

kolom inkomen : i5 cents.

» 3o en 31... Rijst, id = in de kolom rondemaat: nihil.

— —., Spelt •— — — 8a 2 cents.

— —.. Tarwe. — — —f. i:a3^cenjs» —5 —.. Allerlei Haar, enz.— — hier achter

moet staan : waagregt 33 «ents.