is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedienden van de patentpligtigen, in de tabel n° 7 vermeld, voor zoo veel zij afzonderlijk en op zich zelve, ter verkoop hunner waren, omloopen , rondreizen, of de markten of kermissen bezoeken, het zij dezelve de teekening hebben of niet, zullen zich, ieder voor hun hoofd, van een Patent moeten voorzien.

VIII.

Voor welke beroepen slechts een Talent, ook bij het bestaan van deelgenooten, gevorderd wordt.

Wegens ieder der beroepen, vermeld in de bij het vorig, artikel niet opgenoemde tabellen, zal slechts één Patent worden vereischt, ofschoon ook meerdere deelgenooten de firma, waar onder dezelve gedreven wordt, door hunne handteekening verbonden.

Desniettemin zal elk der gezegde deelgenooten, en ieder der genen, welke, bij art. 7, met mede teekenende deelgenooten worden gelijk gesteld , verpligt zijn, om zich van een afschrift van het Patent te voorzien.

IX.

Vermelding der Firma s en der deelgenooten in het Patent, en aangeving van de Veranderingen in dezelve voorvallende.

5 *•

De Patenten voor allen handel, beroep of bedrijf, zullen niet alleen de firma, wajr onder dezelve gedreven