is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45.) Mattemakers.

46.) llieten-mattemakers.

47.) Bijen-korvemakers.

48.) Bezen- en heiboendermakers.

49.) "Vischnettebreijers-,

50.) Huidenzouters.

51.) Cichorei-droogers en branders.

52.) Aluin-fabrijkanten.

53.) Pijpemakers en bakkers.

54.) Steen- , dekpannen- , vloertegels- en tegeltjesbakkers.

55.) Pottebakkers.

56.) Aardewerk fabrijkanten, plateelbakkers.

57.) Diamantslijpers.

58.) Koraalslijpers.

De molens, door de onder n° 53 tot 58 voorkomenden gebezigd, behooren niet afzonderlijk te worden belast.

5 9.) Straatmakers.

60.) Hei-, dijk-, vesting-, wegen-, haven-, slijk-, diep- , sluis- , dok-, rijs- en krib-werkers bazen.

Leverantie doende , zullen zij deswege nog afzonderlijk als kooplieden worden belast.

De belasting , tot welke de patentpligtigen van deze tweede afdeeling behooren te worden aangeslagen ? zal worden geregeld op den volgenden voet ;