is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bierbrouwers en bier - azijnmakers, onder welke laatste echter niet begrepen zijn de zoogenaamde azijn - leggers of azijntrekkers , welke de , door lien gekocht wordende, bieren doen verzueren en in azijn veranderen, om daar 11a te verkoopen ; als zullende deze, wegens dat bedrijf, als kooplieden worden aangeslagen.

Zoo de hoeveelheid van het beslag, door hen in een jaar gemaakt, bedraagt

klasse

14,000 vaten of meer ic

10,000 » » beneden 14,000

8,000 » » » 10,009 3e

6,200 » » » 8,000 4'

4,800 » » " 6,200 5e

3,5 00 » » » 4 >800 6*

2,5oo » » » 3,5oo y'

1,900 » » » 2,5oo 8c

1,400 » » » i)900 9*

1,000 » » » 1,400 10®

j5o » » » 1,000 11®

5oo w J> w y5o 12*

25o » n ** 5oo 10*

Beneden 2 5o vaten i4*