is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klasse.

welke, op gezette tijden of wel op daartoe bestemde plaatsen , verkoopingen van roerende goederen of koopmanschappen houden 2 tot 3.

Iin zal dit beroep met geen ander,

hoe ook genaamd, worden beschouwd als te zijn verwant.

21. Notarissen 2^

22. Procureurs 2 9.

2 "5. Griffiers en alle zoodanige andere personen , geen notarissen zijnde, bij welke acten van vrijwillig regtsgebied worden verleden 6 I2>

24. Solliciteurs door 's Lands Bestuur benoemd 3 x ^

25. Zoodanige personen, welke zich belasten mei schrijven en opmaken van allerlei geschriften, stukken, onderhandsche

akten enz 11 — 14,

26. Deurwaarders bij de geregtshoven, regtbanken en vredegeregten 7 —

27. Pachters van tollen en tolhekken , van plaatselijke en andere belastingen, van de haardasch en straat - vuilnis en alle

andere dergelijken 3 12,

\

38. Aannemers van werken van allerlei aard