is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kommissarissen zelve , of voor rekening van anderen woriien gegeven of ge,houden , en of van dezelve eenig voordeel wordt genoten of niet.

Het regt, wegens de /riuzijk- Uans en maskeradepartijen verschuldigd, zul berekend worden naar gelang van de helft der plaatsen , welke de zaal, bij bet geven der andere spelen en vertooningen , gerekend wordt te bevatten.

De belasting wege/is ieder der , in deze § bedoelde, schouwburgen, zal, voor het geheele dienstjaar te zanten, niet meerder kunnen bedragen dan het geen eene vertooning, zonder aftrek van onkosten, zoude kunnen opbrengen, bijaltjien al de plaatsen , welke de zaal bevat, tot de volhl, bij de bekendmakingen, voor de gewone vertooningen, vastgestelde, prijzen, waren bezet.

S 2-

Het patent, verschuldigd door ondernemers, beheerders of kommissarissen van muzijk- , dans- en maskerade- partijen., vauxhals, steekspelen , veldfeesten , liefhebberij - komedien enz., onverschillig of de voorschreven partijen en vertooningen voor rekening van gezegde personen zelve , of voor rekening van andere plaats hebben , en of van dezelve eenig voordeel wordt genoten of niet, zaJ, voor zoo verre dezelve niet in de schouwburgen , onder § 1 van deze tabel vermeld, gehouden worden, worden berekend ®p den navolgenden voet :