is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De vaart van Duinkerken op Veurnc ( Furhci. )

De weg van Duinkerken over Adinkerkc, naar en op Vcurne ( Furnes.)

De weg v \ Duinkerken over la Panne, naar en op Vittrnc ( Furnes.)

Zullende , met de te lande en langs de rivieren inkomende goederen, de hier boven aangewezene routes en heerebanen, vrijelijk en zonder eenig dokument mogen worden gevolgd, tot aan de kantoren van expcdU tic of van inklaring, op of aan dezelven gevestigd, en alwaar de eerste aangifte of declaratie zal moeten geschieden.

Onze Staatsraad, Directeur-Generaal van de In- e» Uitgaande Regten en Accijnsen, is belast met de uitvoering van het tegenwoordig besluit, hetwelk in het staatsblad zal worden geïnsereerd.

Gegeven te Brussel, den «sften juni des jaars en van Onze regeriug het zes ie.

WILLE M.

Van wege den Koning J. G. de RIeij van Streefkerk.