is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 17.

Geene Nederlandsclie ellen, veelvouden of onderdeden van dien , zullen in eenigen liandelhoegenaamd , gebruikt mogen worden, waarop tevens eenige.andere lengte maten, van welken aard ook, mogteu geplaatst zijn, ol zelfs eenige teekens, die dezelve aanduiden, gevonden worden.

Art. 18.

Geene lengte maten zullen mogen worden geijkt, en in eenigen liandel gebi'uikt, die zouden bestaan uit eene halve, of uit eene gelieele, of uit twee, of uit vijf Nederlandsclie ellen , en daarenboven uit eenige onderdeelen hoegenaamd, van dezelve, of uit pannen , dubbele palmen, en daarenboven uit eenige duimen, strepen, ol duimen en strepen.

Art. ig.

De landmeters ketting zal voortaan de lengte hebben van twintig Nederlandsclie ellen , dat is van twee malen tien ellen, of volgens artikel 3 van ons Besluit van den 3o November 1817, van twee Nederlandsclie roeden ( decamètres).

Die ketting zal bestaan uit veertig ijzeren schakels , zamengevoegd met koperen of gegoten ijzeren ringen, zoo dat elke schakel met de halve middellijn der ringen, lang zal zijn vijf palmen, of eene halve Nederlandsclie elle-

De Iweede schakel zal met de derde, de vierde met de vijfde en zoo voorts om de twee schakels, welke te zamen