is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Updevoordragt van Onzen Staats-Raad, Directeur-generaal der in- en uitgaande regten en indirecte belastingen;

Hebben besloten en besluiten :

Bij ampliatie van Ons Besluit van den 25s,en Juni 1819, en kracb'tens de voorbehouding, vervat in het tarief van regten, behoorende tot de wet van den i2don Mei 1819 , op den ophef van de in- en uitgaande regten en accijnsen, worden, in de directie van Luxemburg, de kantoren aan de Baraque van flehxiiiil ^ te Aubange, en aan de hofstede genaamd de Jt iticIihoIgji, aangewezen , als de zoodanigen, waarlangs de uitvoer van veile en ongewasschene JVolle, aan de landzijde , tegen betaling der uitgaande regten, uitsluitend zal mogen geschieden.

Onze Staats-Raad, Directeur-generaal der in- en uitgaande regten en indirecte belastingen , is belast met de uitvoering van het tegenwoordig Besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geïnsereerd.

Gegeven te Laken, den 6ien Augustus des jaars 1819, en van Onze Regering het zesde.

WILLEM.

fan wege den Koning,

J. G. De Meij van Streefkerk.