is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rijk, alwaar het gebruik der fransclie of hoogduitsche taal zal zijn toegelaten.

En worden dien ten gevolge alle de Hoofden der onderseheideneDepartementen van Algemeen Bestuur belast met de nitvoering van liet tegenwoordig Besluit, lietwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Gegeven te Laken, den 15dr September des jaars 1819, en van Onze Regering liet zesde.

WILLEM.

V<3n wege den Koning, J. G. uk Meij van Streefkerk.