is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangegeven of verkocht mogen wórden, clan wan-, neer de zakken de hoeveelheid van twee halve of van vier kwarten Nederlandsche mudde, dat is van éene nederlandsche mudde (hectolitre) bevatten.

Eene hoeveelheid van dertig zulke zakken, zal last kunnen genoemd worden. r

)■/ . . .

Art. 18.

De thans in gebruik zijude zoogenoemde hwenschalen , waarmede men , op verscheidene plaatsen , gewoon is de deugdzaamheid en waarde van het graan, door ge wig t te onderzoeken, worden bij deze afgeschaft en verboden.

Zij zullen vervangen worden door dergelijke schalen , waarin die maat, welke het ter weging bestemde graan bevat, zal zijn; naav verkiezing, of de iiöderlandschc kop (litrc) of de halve kop, of het Nederlandse!» maatje (déci-litre), of het dubbel maatje.

. Op ieder dier maten zal derzelver naam Nederlandsche lop (litre) ï- A' edèrlandsche kop , XJ Nederlandscli kop of maa tje (déci-litre) 3 Nederlandsche maatjes, ingesneden worden.

Art. 19.

De gewigten, bij deze vier soorten van schalen of maten te gebruiken, om aan te duiden hoe vele Nederlaudsclic ponden (kilogrammes ) een Nederland-