is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■ * BESLUIT, vaststellende een reglement •

op de verwisseling der uitgestelde •chuld, kansbiljetten van dezelve t «n schuldbekentenissen van het syndicaat der Nederlanden. eerste en tweede «eries, en schuldbekentenissen van het amortisatie-syndicaat.... i Maart 1825.

t. BESLUIT, houdende dat, met intrekking van de resolutien van Gedeputeerde Stalen van Vriesland , van den ,2den Junij i8i5, en 4den nu» *818 , liet ontstane geschil over de betaling van zekeren omslag- voor de herbouwing van den dorpstoren te Ternaard, aan het reger ijk oordeel blijlt onderworpen...

® • ?• WET, inhoudende den twaalfden titel van het Burgerlijk Wetboek 28 „

V*. WET, inhoudende den dertienden

titel van liet Burgerlijk Wetboek... a8

K*. f. W£T, inhoudende den veertienden

titel van jlet Burgerlijk Wetboek... S8 „

N*. iif. WET, inhoudende den vijftienden

titel van het Burgerlijk Wetboek..,. ,S

»> >>

Jf». tl. WET, inhoudende den zestienden

titel van het Burgerlijk Wetboek.... ,3

° *9 99

V». X2. WET, inhoudende den zeventienden

titelman hel Burgerlijk Wetboek.... 2*

if 99

%'• l5. W£T, inhoudende den aehttienden

tifej %a bet Burgerlijk Wetboek.... 2s .

M »>

\