is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Èn, aal oók deze resolutie iti het staatsblad trorden geplaatst, en afschrift daarvan worden gezonden aan Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat en voor het Publieke Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Koloniën, aan Onzen Commissaris-Generaal van Oorlog en aan den Raad van State, lot informatie en narigt, respectivelijk.

Brussel den 2iea Januari 1823.

WILLEM.

Van wege den Koning, ï. G. DE MET VAN STREEFKERK* Uitgegeven den tienden Januari 1823,

De Secretaris van Staat, J. G, DE MET VAN STREEFKERK*

A 3