is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 94 771, m, derwet yan 8 Januari} 1817.

nationale militie.

Besluiten ven ZijneMajesteit

d.d. 3 Junij 1817, la- ï3 >

en van den 17 October 1822, n°. 8.

CERTIFICAAT

De Minister (voor de Marine of voor liet Publieke Onderwijs de Nationale Nijverheid en de Koloniën) , verklaart, dat uit de bij desztlfs departement gehouden wordende registers blijkt ,

dat N. N. oud .. jaren, geboren te

provincie zoon Van

cn van wonende (of gewoond hebbende)

provincie op den

. . 18..

Voor den zeedienst.

Bij de Nederlandsche Marine is in dienst gelreden en als nog in kwaliteit van in dienst

is, te (of zoo hij zich op een schip

bevindt, het schip waarop , aan te duiden , of bij de Nederlandsche Marine is in dienst getreden en

op den 18.. in den slag \an

is gesneuveld , of aan zijne in den slag \an

bekomene wonden is overleden te (de plaats

waar) den °f °P l'ea

18.. (de plaats waar) is overleden, of eindelijh

a 5