is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dezelfde manier als die der bloedverwantschap berekend. *

8. Door de ontbinding des huwelijks wordt de zwagerschap tusschen den eenen der echtgenooten en de bloedverwanten Yan den anderen niet opgeheven.

Lasten en bevelen dat deze in het staatsblad ial Worden geïnsereerd en dat alle ministeriële departementen , autoriteiten , kollegien en ambtenaren, aan de naauwkeüiige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Brussel, den 28sten Maart des jaars i825 , en van Onze regei'iug het tiende.

WILLEM.

Van wege den Koning,

ï. G. DE MEY VAN STREEFKERK.

Uitgegeven den twaalfden April 1820.

De Secretaris van Slaat > J. fc. DE 51EY VAN STREEFKERK.