is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehandhaafd in de voogdij over hare kinderen uit een eerder huwelijk gesproten, of ook wanneer de vader en moeder, naar aanleiding van artikel i3, van de voogdij zijn uitgesloten, zijn zij onbevoegd om eenen voogd over die minderjarige kinderen te kiezen.

18. Wanneer de moeder hertrouwd is, en, in de voogdij gebleven zijnde, eenen voogd over de kindereri van haar eerder huwelijk gekozen heeft, zal die keuze niet van waarde zijn , vóór dat die door den kantons-regter, na verhoor of behoorlijke oproeping der bloedverwanten of aangehuwden van den minderjarigen, zal zijn bekrachtigd.

VIJFDE AFDEELLVG.

Van de voogdij der bloedverwanten in de opgaande linie.

19. Wanneer de langstlevende der ouders geenen voogd over den minderjarigen gekozen heeft, behoort de voogdij van regtswege aan deszelfs grootvader van vaderszijde , en bij ontbreken van dien , aan deszelfs grootvader van moederszijde.

20. Indien de minderjarige geen grootvader noch van vaders noch van moeders zijde heeft, zal in de