is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

invcntai'Is of boedelbeschrijving, in al de nalatenschappen, wélke aan den minderjarigen zijn opgekomen.

5/. Hij zal van den voogd (behalve vader en moeder) om de twee jaren eene summiere rekening en verantwoording vorderen , en zich doen vertoonen de eflecten en bescheiden aan den minderjarigen toebehoorende.

Deze summiere rekening zal worden opgemaakt op ongezegeld papier en overgegeven zonder eenige kosten noch regterlijken vorm.

38. Wanneer de voogd weigerachtig is om aan het voorschrift van het vo rig artikel te voldoen, of wanneer de toeziende voogd in die summiere rekening sporen vau ontrouw of grove nalatigheid ontdekt, zal hij de afzetting van den voogd moeten vorderen.

Hij zal die afzetting insgelijks moeten verzoeken m allo andere gevallen bij de wet bepaald.

Wanneer de voogdij opengevallen, of door de afwezendheid van den voogd verlaten is, zal de toeziende voogd, op straffe van vergoeding van kosten, schaden en interessen, de benoeming van eenen nieuwen voogd moeten doen bewerkstelligen en verpligt zijn, om inmiddels al zoodanige daden van voogdij te verrigten, welke geen uitstel kunnen lijden.