is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N°. 23.) BESLUIT van den 2t>ten Juni ,

houdende goedkeuring van zeker, door den Gouverneur van 'Zuidholland, opgeworpen conflict.

W IJ WILLEM, bij de gratie Gods, koning der nederlanden, prin8 van oranje-nassau, groot-hertog van luxemburg, enz., enz., enz.

Op het gemeenschappelijk rapport vau Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandsche zaken en Water-

2 Os ei Maart") Bï> 882

staat, van den . , .— / 1825, 1". P8 rrrr

' 23sten Mei J ' ÏN°. 70,13 Z.,

betrekkelijk een door Onzen Staatsraad , Gouverneur van Zuidholland. met inachtneming van de voorschriften van Ons besluit van den 5den October 1822 (staatsblad n°. 44), opgeworpen conflict, in de voor de regtbank van eersten aanleg te ' sGravenhage, van vvegc Mr. j. a. du b 0 x s , zich noemende lieer van Maarn en Maarsbergen, aangelegde actic , om schadevergoeding, tegen Onzen Opperjagermeester,