is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N°. 24.) BESLUIT van den 263ten Juni *823, houdende wijziging van het besluit fan. 25 Juni i8i4-,n0,5ga ( staatsblad n°.yt), omtrent het uitloven van premien wegens het ontdekken van deserteurs.

W IJ WILLEM, bij de gratie Gods >

koning der nederlanden, prins van oranje-nassau, groot-hertog van luxemburg, enz., enz., enz.

Op het rapport van Onzen Commissaris-Generaal van Oorlog, van den gden december 1822, n°. 1 ;

Gezien het rapport van Onzen Minister van Justitie, van den Si"» mei 1823, n°. 27^;

Gelet op het nader rapport van Onzen CommissarisGeneraal voornoemd, Van den 24st«i dezer, n°. j ;

Herzien artikel 261 van het bij Ons besluit van den 11 Jeu Januari i8i5, n°. 02, gearresteerd reglement voor den garnizoens-dienst, luidende als volgt: