is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En zijn Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandsclie Zaken en Weerstaat, Leiast met de uitvoering dezes , waarvan kennis zal worden gegeven aan den Raad van State , tot informatie; zullende wijders ons tegewoordig besluit in Let staatsLIadr worden gedrukt.

Brussel, den i6den Juli 1825.

WILLEM.

Van wege den Koning , li O. DE MEY VAN STREEFKERK.

Uitgegeven den zes-en-twintigsten Juli i8a5.

De Secretaris van Staat, J. G. DE MET VAN STBEEEKERK.