is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eieren vau Justitie worden overgeleverd, om door de criminele of correctionele regtbanken, naargelang van zaken, te worden veroordeeld tot de straffen tegen diefstallen, en vernielingen of bedervingen van dijken en andere openbare werken, bij het lijfstraffelijk wetboek voorgeschreven; onverminderd des regters bevoegdheid om, wanneer de omstandigheden zoodanig zijn , dat dezelve eenigermate verontschuldiging verdienen, de straf, krachtens Onze besluiten r raar gelang van zaken, te verzachten, en boven en behalve de teruggave der geroofde materialen, of de vergoeding van derzelver waarde en het herstel der toegebragte schade.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van het tegenwoordig besluit, hetwelk in het staatsblad zal worden geplaatst.

Gegeven l&Lalen&exi igden Augustus des jaars 182?, het tiende van Onze regering.

WILLEM.

Van wege den Koning,

J. G. DE MEY VAN STREEFKERK.

Uitgegeven dau acht en twintigsten Augustus 182*.

De Secretaris van Staat, J. G. pit MET VAN STREEFKERK.