is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HEÏKONINGRIJK DER NEDERLANDEN»

(N°. 54.) BESLUIT van den 20't™ Augustus 1823, waarbij de regten van eenigè voortbrengselen van jranschen oorsprong of uit Frankrijk aangebragt, worden verhoogd , en de invoer van andere, of geheel of aan de landzijde verboden wordt.

WIJ WILLEM bij de gratie Gods, Koning deh Nederlanden , Prins van Oranje-Nassau» Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz»

Herzien art. IX der wet van 26 Augustus 1823 (staatsblad n°. 59.)$

En gelet op de aanzoeken bij herhaling en met den. meesten aandrang door onderscheidene Kamers van Koophandel en Fabrijken en ook door Provinciale Staten aan Ons gerigt, ten einde van de bevoegdheid , die wij Ons bij dat artikel hebben voorbehouden, ge-: bruik worde gemaakt tot het bezwaren op den invoer of lot het geheel verbieden van zekere voortbrengselen van nijverheid uit Frankrijk, aangezien vele voortbrengselen der Kederlandsche nijverheid in dat Rijk bovenmatig belast of verboden zijn j