is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 67» WET, houdende Dadere bepaling der grensscheiding tusschen de provinciën Nocrrdbraband en Antwerpen, op het punt alwaar de gemeenten van Groot-

zundcrt en Calmpthout in aanraking

No. 68. WET, houdende nadere bepaling der grensscheiding tusschen de provinciën Gelderland en Utrecht 18 « «

iV)- ri9* WET, waarbj finale vrijstelling van de Nationale Militie verzekerd wordt aan de genen, welke gedurende vijf jaren, bij.de armée te lande, of ter zee, als vrijwilligers gediend hebben.. « «

No. 70. WET , waarbij de genen welke hunne verpligtingen aangaande de inschrijving of loting voor de Nationale Militie,

vroeger dan de wet van den 8sten Januarij 1817 (staatsblad no. 1) hadden verzuimd , van alle vervolging deswege worden vrggesteld K

No. 71. WET, waarbij eene geldleening wordt geopend, tot bestrijding der kosten van de droogmaking van den Zuidpias van Schieland 21 « «

No. 72, WET, tot vaststelling der tweede afdeeling van de begrooting over den jare 1826. ........ 25 « «

»o. 70. WET, tot vaststelling van middelen ter bestrijding van de uitgaven, begrepen in de tweede afdeeling der begrooting over den jare 1825 . . . . . . 2j « «

No. 71. WET, tot daarstelling van nadere bepalingen omtrent de eerste afdeeling der begrooting , vastgesteld bij de wet van den 27sten April 1820 (staatsblad n° . 7 } . , . . , , , , 23 « «