is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9. Het blijft den Koning voorbehouden, om in bijzondere gevallen of in bet algemeen belang , kwijtschelding of vermindering van regt en boete te vcrleenen.

10. Alle bestaande wettelijke bepalingen met die der tegenwoordige wet niet strijdende, blijven hare Volle kracht behouden.

11. Het tijdstip voor het in werking brengen dezer W-tj wordt bepaald op den eersten Januari 1 u24.

Lasten en bevelen dat deze in het staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen , autoriteiten, kollegien en ambtenaren, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 'sGravenhage den 3den Januari des jaars 1824, en van Onze regering het elfde.

WILLEM.

Van wege den Koning,

J. G. DE MEY VAN STREEFKERK.

Uitgegeven den -vijfden Januari i3a4.

De Secretaris van Staat,

J. G. DE MEY VAN STREEFKERK.