is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en dcrgelijken, tusschen naburige erven gemeen, moeten ten koste der eigenaars onderhouden worden.

34. De ruiming van gemeene sekreten moet beurtelings , dan over het een en dan over het andere erf geschieden.

ó5. Alle grachten of slooten tusschen twee erven worden voorondersteld gemeen te zijn, indien er geen titel of teeken van het tegendeel aanwezig is.

56. Het wordt, onder anderen, als een teeken dat de gracht of sloot niet gemeen is , beschouwd, wanneer de kade of opgeworpene aarde alleenlijk aan de ééne zijde van de sloot gevonden wordt.

In dat geval wordt de sloot gerekend voor het geheel aan dengenen toe te behooren, aan ■wiens kant de opgeworpene aarde zich bevindt.

.17. De gemeene slooten moeten op gezamenlijke kosten worden onderhouden.

5u. Ieder der aangrenzende eigenaars mag in den gemeenen sloot visschen, varen, zijne beesten drenken , en daaruit tot zijn gebruik water scheppen.

09. Iedere hegge, welke twee erven van elkander scneidt, wordt voorondersteld gemeente zijn , ten ware er titel, bezit of teeken van het tegendeel mogte bestaan.

De boomen , die zich in de gemeene hegge bevinden,