is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBL A D

van

het koningrijk der nederlanden,

(N , 2 2. j BESLUIT van denjden Maart i8-A , houdende , verbod aan ongehtvalijiceerde personen om, ten behoeve van het publiek inlagen in eenige loterij hoegenaamd te ontvangen of te bezorgen.

WIJ WILLEM, bij de gratie gods, koning der Nederlanden , Prins van Oranje-Nassau ,Groot-Hertcg van Luxemburg , enz. , enz. , enz,

In aanmerking nemende, dat onderscheiden lieden zich hebben veroorloofd , om zonder daartoe eenige commissie te hebben verkregen, zich openlijk te gedragen als bevoegd tot bet ontvangen en bezorgen van inlagen in de loterij , welke bij besluit der Commissarissen-Generaal van de Hooge verbondene Mogendheden , van den 8"™ Maart i8i4,onder de benaming van Lot er ie de la Belgique , is ingesteld;

Overwegende , dat zoodanige lieden niet aanbieden den waarborg, welke de ontvangers der loterg, ingevolge het gedachte besluit , voor het publiek moeten opleveren j