is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

het koningrijkder nederlanden.

(N . 2Q.) hE SLUIT van den yden April i8s4- y waarhij zeler door den Gouverneur van Gelderland opgeworpen conflict wordt gehandhaafd.

W IJ WILLE M, bij de gratie God,, Kosrao, mr JtaKKtAHDE» , Pr,„» va„ OrAn.r-NassAu, CïRoot-Hertog ta„ Lmmmu, en,., en,.,

Op bet gemeenschappelijk rapport van <le departementen van Justitie en va» Kinnenlandsche Zalen en ?™ »'{feb„a,III.,no. ^„,bc,rel_ ehjt een, door den Gouverneur dor provincie Gelderland , naar aanleiding 0„s besluit van S Oc tober ,8j3 (staatsblad n°. 44). „pSe„„rpen conflict, >n ee» voor de regthank ,an eersten aanleg ,e Zulphen aanhangig geding, tusschcn gedepoteerden d-r geerfden van be, ambt Ujme,., eischers ,er eenre", en bet bestuur van den Baarhroehechen dijh en van de Jngerloeche «„merdijl.n , verweerders ,er »»-

aere zijde;