is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veniber lSio, en li Januari 1811 , als bij art,'J23 v»4 de grondwet van het Koningrijk ;

Hebben goedgevonden en verstian, bet in detf hoofde dezes omschreven conflict te handhaven.

Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandsche Zaken , Onderwijs en Waterstaat, zijn belast met de uitvoering dezes, waarvan kennis zd worden gegeven a?n den Raad van State; zullende wijders dit Ons besluit in het staatsblad worden gedrukt.

Gegeven te 's Gravenhage, den 7den April des janos l824 , het elfde Onzer regering.

WILLglNf, Van wege den Koniiig.

J. G. DF, MEY VAN STREEFKERK.

Uitgegeven den twaalfden April 1824.

De Secretaris van Staat, I. G. DE MEY VAN STREEFKERK.