is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK der NEDERLANDEN. (N°. 5o.) BESLTJ1T van den 2^sten April f 8 24,

waarbij eenige kantons, gemeenten, buurschappen enz., worden afgescheiden van de provinciën , waartos zij in het justitiële nog behoorden , en gevoegd bij de provinciën waarin zij gelegen zijn.

Wu WILLEM, bij de gratie Gods , Koning eer Nederlanden , Prins van Oranje-Nassau , Groot-Hertog van Luxemburg , enz., enz., enz.

Willende wegnemen liet ongerief, hetwelk voor de ingezetenen daaruit ontstaat, dat sommige kantons en gemeenten in het justitiële nog behooren tot eene andere provincie, dan waarin zij gelegen zijn;

Gezien de voordragt van Onzen Minister van Justitie, van den 17^ ]\Iaart 1824, 110, 106;

Den Baad van State gehoord ,

Hebben besloten en besluiten :

Art. 1. Te rtkenen van den is!'" Juli 182^, zullen

A