is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

MET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N°. 01.)

JS JE S L UIT van den aden Mei 18a4, waarbij zelcer door den (gouverneur i'ari Wtstvlaaoderen npgeworpen conflict wordt gehandhaafd.

YV ]j WILLEM, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden , Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Op het gemeenschappelijk rapport van Onze Minister» van Justitie en van Binnenlandsche Zaken en Waterslaat, betrekkelijk een, door Onzen Staatsi'aad Gouverneur van T-Ve stolaander en naar aanleiding van Ons besluit van 5 October 1822 (staatsblad 110. 44), opgeworpen conflict in een twistgeding voor de regtbank van eersten aanleg te Yperen aanhangig, tusschen Joliarine» Habau, brouwer te Yperen, eisscher ter eenre, en Thimotheus Merghelijnck, Martinus Franciscus Pille, Schepenen, en Henricus de Codt, Seeretaii» der stad Y peren, verweerders, ter andere zijde;

Gezieh al de stukken en akten lot de voorschreven zaak betrekkelijk ,

Den Raad van State gehoord :

In aanmerking nemend» dat Let plaatselijk bestuur