is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN,

i

(N' '.34.) BESLUIT van den ajsten Mei

waarbij verklaard wordt, dat het visschen met den hengel in de hand > op de publieke wegen, in de daar langs vlietende wateren, in den gesloten vischtijd niet geoorloofd is.

Wij WILLEM, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau , Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Öp de voordragt van Onzen Opperjagermeester, Opperhoutvester voor de noordelijke provinciën, van den 22sten Februarij 1024 , n°. 1 ;

Gezien het rapport van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat, van den ïSden Maart ]. 1. n°. 55;

Gelei op het rapport van Onzen Minister van Justitie , Van den 23st.cn April 1.1. n°. 765