is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N0. 54.) BESLUIT van den 6den October

i8a4-, waarbij een door den Gouverneur fan Zuidbraband opgeworpen conflict, wordt gehandhaafd.

Wn WILLEM, bij de gratie Gods, Koming «er Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau , Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., en~.

Gezien het gemeenschappelijk rapport van Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandsche Zaken,

19 den A.ugustns Onderwijs en Waterstaat, van den li.,

n°* ' u''Se^>raSt; opzigtelrjk zeker conflict, door Hen Gouverneur van Zuidbraband, naar aanleiding van Ons besluit van den 5den October ïöaa (/staatsblad n°. 44-) , opgeworpen, in een geding voor de correctionele regtbank te Leunen aanhangig , tusschen iJ.J. lieusy wonende ie Lubbeek, aanlegger ter eenre, en Hendrik deLiem , Meijer dier gemeente , ter andere zijde ; ter zake, dat laatstgemelde op den l6deQ April 182.'. den aaulegger in eene herberg, in tegenwoordigheid van onderscheidene personen , sprekende tot den commissaris van het ari'ondissement, zoude hebben gelasterd ;

Gezien al de stukken , akten en memorien tot dat conflict betrekkclgk ;