is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1825, 01-01-1825

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD-

VAN

IIET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

BESLUIT van den aden April t8i5 4 houdende toelating van den nieuwen, straatweg van Ngmegen naar de Pruissische grenzen , als heerbaan voor den in- en uitvoer van goederen en koopmanschappen aan de landzijde , in plaats van den tot nu toe bestaan • den grooten weg uit Duitschland over Bergendaal naar en op Nijmegen.

Wij WILLEM, hij de gratie gods, Koning deu Nederlanden, Prins van Oranje - Nassau * Gboot-Hertog van Luxemburg , enz., enz., enzi

Op het rapport van Onzen Staatsraad, Administrateur van de directe belastingen, in- en uitgaande regten en accijnsen, vanden25stcn Maart LI. n°. 9, daarbij ter onzer kennis brengende de door den Gouverneur der provincie Gelderland, gcnomens