Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 83.

Iste A F DKELING.

Kosten van het Departement.

Artikel i. Tractcment van den Minister Memorie.

A7 tikel 2. Tractement van den secretaris-generaal en adviseur , tractementen en belooningen van de verdere ambtenaren,

geëmployeerden en bedienden .... ai,35o.oo

Artikel 3. Bureau- en loeaalbehoeften benevens drukwerk, boeken en kleine

4,600.00

uitgaven

Artikel 4. Reis- en verblijfkosten . . 3oo.oo

——___ f 26,250.0o

Ilde afdeeling-.

Protestantsche kerkgenootschappen.

Artikel 5. Kosten van het kerkbestuur bij de hervormden , lutherschen en remonstranten : . f 46>IOO-0°

Artikel 6. Traetementen van hervormde predikanten ...••■■ i,o63,797*^25

Artikel 7. Tractementen van evangelisch-luthersche predikanten 33,840.00

Artikel 8. Tractementen van herstelde evangelisch-luthersche predikanten. 3,400.00

Artikel 9. Tractementen van doopsgezinde predikanten 9,200.00

Artikel 10. Tractementen van remonstrantsche predikanten 19,900.00

Artikel 11. Tractementen voor nieuwe standplaatsen, verhoogingen of personele toclageti, hare plaats vervangende 6,840.08

Transporteren. . f 1,183,077.70! f 26,25o.oo

Sluiten